Jaarlijkse ouderbijdrage 2017/2018

geld1De ouderbijdrage vormt de belangrijkste inkomstenbron van de OV. Samen met de opbrengsten uit de inzameling van oud papier is dit de financiële basis voor de vele activiteiten die de oudervereniging en de school jaarlijks organiseren. Denk hierbij aan het kleuterfeest, de schoolreis, de Sinterklaas- en Kerstviering, Carnaval en het kamp in groep 8.

De Regenboog en de OV zijn er trots op dat alle activiteiten zonder extra betaling kunnen worden georganiseerd. U hoeft dus niet apart te betalen voor bijvoorbeeld de schoolreis of het kamp in groep 8. Alleen als alle ouders de ouderbijdrage blijven voldoen kunnen we dit beleid handhaven. Een gevolg van het niet of gedeeltelijk betalen van de ouderbijdrage kan wel zijn dat maatregelen worden genomen, zoals het uitsluiten van uw kind(eren) van bepaalde activiteiten. Dit zal van geval tot geval worden beoordeeld in overleg met de directie.

De ouderbijdrage is vastgesteld op een bedrag van € 55,- per leerling.
Wij verzoeken u vriendelijk – maar dringend – om de ouderbijdrage voor uw kind(eren) te voldoen voor 30 november 2017!

De hoogte van de ouderbijdrage is gekoppeld aan de peildatum van 1 december. Voor alle kinderen die vóór 1 december dit schooljaar vier jaar of ouder zijn en/of op De Regenboog onderwijs volgen, geldt de volledige ouderbijdrage van € 55,00.  Voor kinderen die tussen 1 december en 1 mei vier jaar worden of op De Regenboog instromen, is de helft van de ouderbijdrage, te weten € 27,50, verschuldigd. Voor kinderen die na 1 mei instromen hoeft geen ouderbijdrage te worden betaald voor het dan nog lopende schooljaar.

 

Er zijn twee manieren om de ouderbijdrage te voldoen:


1) Via overschrijving

Maak het verschuldigde bedrag over op NL76 INGB 0006 7982 55 ten name van de Oudervereniging Regenboogschool te Woerden onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep. Indien u voor meerdere kinderen betaalt, vermeld dan duidelijk alle namen en groepen. Dit voorkomt vertraging in de verwerking en onnodige herinneringsverzoeken.


2) Via iDEAL

Ook dit jaar biedt de OV u de mogelijkheid om de ouderbijdrage via iDEAL te voldoen.

Dit kan via de volgende link Ouderbijdrage via iDEAL.

Het bedrag staat standaard ingesteld op € 55,00. Betaalt u voor meer dan één kind, pas dit bedrag dan handmatig aan. Rechts in de balk ziet u de bedragen staan. Vermeld in de balkjes de naam en groep van uw kind(eren). We verzoeken u deze velden zorgvuldig in te vullen! Dit is belangrijk voor onze administratie. Als u alles ingevuld heeft dan klikt u op de iDEAL-knop en zal de betaling starten.

Betaalt u voor een kind dat tussen 1 december en 1 mei instroomt op De Regenboog? Gebruik dan svp deze link.

 

 

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.