11.jpg

vraagteken"Welk verschil kan jij voor die ene leerling maken?"

Deze vraag komt bij iedere leerkrachtopleiding wel een keer voorbij. De leerkracht doet ertoe! Dit credo geef ook ik mee aan iedere leerkracht van De Regenboog; Jij kunt dit jaar voor die specifieke leerling het verschil maken! Door de leerling te inspireren, te begeleiden, te enthousiasmeren, er te zijn, te luisteren, te signaleren, te corrigeren, uit te dagen. 

goudHeeft u ook zo genoten van uw kind in de vakantie? Dat hij/zij ineens dingen deed die hij/zij eerder nog niet kon? Dat er ineens die durf was om in het diepe te springen, om een paar woorden in een ander taal te spreken, of om nu wél uit logeren te gaan? Of misschien dat juist nu het lezen ineens beter ging, de bal beter hooggehouden werd of dat hij/zij ineens dingen wel lustte. Maar misschien ook wel de verandering richting puber, en juist dingen niet meer willen of het stom vinden om jou als vader of moeder te zien dansen....

Groeien, leren, oefenen, toepassen en weer groeien. Mooi om bewust bepaalde stappen te mogen ervaren en mee te maken.

Maar het is ook wel weer fijn dat iedereen weer veilig terug is!

Mijn eerste volledige jaar als directeur van de Regenboog zit er bijna op! Het was een jaar waarin we elkaar als nieuwe directie moesten leren kennen en ook het team moest ons in deze nieuwe setting leren kennen en ervaren.

Het was een jaar van keuzes maken: Zo hebben we opnieuw de andere schooltijden onder de loep genomen en een nieuw instemmingsverzoek bij de MR gedaan, ervoor gekozen om voorlopig niet met tabletonderwijs verder te gaan, de keuze gemaakt om te starten met schoolbreed Engels (vanaf september), gekozen voor een onderwijsvorm van thematisch leren in combinatie met Kunst en Cultuur (hier heeft u al over kunnen lezen in mijn eerdere blogs, komt komend jaar veel meer in beeld), en hebben we besloten om terug te gaan naar vijf kleutergroepen.

Ook in het team zijn er keuzes gemaakt: vijf leerkrachten hebben om verschillende redenen besloten om de Regenboog (in de loop van het jaar) te verlaten. Het was een jaar van bewustzijn van onze werkdruk, hier hebben we teambreed met regelmaat over gesproken.

zon1Halverwege april hadden we de derde bijeenkomst met de klankbordouders. Dit schooljaar zijn we hiermee gestart en we hebben deze avond stilgestaan bij het onderwerp communicatie. Momenteel is er een proef bezig met een app. In drie groepen en de betreffende leerkrachten voeren we deze proef uit. Een aantal ouders test deze app en we hebben de eerste, overwegend positieve, ervaringen uitgewisseld. Voor de zomer hoort u meer over het vervolg hiervan.

goudDe heer Leeghwater, timmerman en bouwkundige, heeft tussen 1607 en 1612 de polder van de Beemster drooggelegd. Althans, dit gebeurde onder zijn leiding. De kinderen in de groepen 5 hebben hierover de afgelopen weken geleerd. Hoe werkt een polder? Wat doet een molen? Wat betekent drooglegging? Wie was J.A. Leeghwater? Waar ligt de Beemster?

Geschiedenis, Aardrijkskunde, Woordbegrip, Biologie, Handvaardigheid. Alles zat hierin (zie foto's onderaan dit bericht). Na schooltijd zag ik, vaker dan eens, kinderen bij de gemaakte molens staan, trots aan een ouder of broer/zus uitleggend hoe de polder werkt en hoe alles heet. Of, op weg naar buiten, even aan de molen draaien. Bevlogenheid en leren. Een mooie en goede combinatie. Vooruitgang; op het gebied van drooglegging, techniek, de zorg of het onderwijs. Het begint bij veranderen, lef hebben om de stap tot verandering te nemen.

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.