onderwijsOok onze leerkrachten doen zelf met regelmaat aan scholing. Dit doen we op verschillende manieren. Graag vertel ik het een en ander over de wijze waarop wij onze kennis vergaren.

kids play

Vorig jaar leidde ik een Amerikaanse moeder en Nederlandse vader rond in de school. Ze waren op zoek naar een basisschool voor hun kinderen omdat ze misschien in Nederland zouden gaan wonen. De moeder wist niet wat ze zag toen ze een paar van onze groepen in de regen buiten zag spelen en haar verbazing werd nog groter toen ze de kinderen na het buitenspelen blij en opgetogen binnen zag komen. Zo gaat dat in Nederland, zei de vader, in Nederland is er geen slecht weer, er is alleen maar slechte kleding.

ehboDe laatste week van november was het volop in het nieuws; het is moeilijk om een invaller te vinden als je juf/meester ziek is.

De nieuwe WWZ (wet werk en zekerheid) wordt hierbij in alle berichten genoemd. Hoe ervaren wij deze problematiek op De Regenboog?

kleuren4De vrijdag voor de herfstvakantie liep na schooltijd een van de leerlingen langs mijn kantoor. Ik zat in gesprek maar toch kwam deze leerling even naar binnen om me een fijne vakantie te wensen. We gaven elkaar een hand en ik vroeg o.a. wat hij deze eerste periode geleerd had. Hij dacht even na en zei: "Dat het moeilijk is om mezelf te veranderen.'' Hij gaf aan dat niet alles even goed ging en dat hij dingen anders wilde gaan doen. Wat een wijze les na 8 weken school, ware het niet dat ik vind dat hij goed is zoals hij is en dat hij zich alleen in zijn gedrag soms wat anders op moet leren stellen. Maar moeten we dit allemaal niet af en toe? Het was echt bijzonder mooi dat deze leerling zich zo open en kwetsbaar op durfde te stellen, zomaar op een vrijdagmiddag.

teamEen dosis gezonde ambitie! Dat is voor een ieder wenselijk om te hebben. Als school hebben wij ook een ambitie, een collectieve ambitie: ‘Wij geven als team van De Regenboog kwalitatief goed onderwijs.’

Een aantal van onze jaarplannen is hieraan gelinkt:

  • vergroten instructievaardigheden
  • meer tijd om lessen goed voor te bereiden
  • een goed pedagogisch en veilig leerklimaat 
  • klassenmanagement op orde t.b.v. de meerbegaafde leerlingen
  • kennen van de leerlijnen teneinde de methodes meer los te durven laten

Ik zal trachten kort uit te leggen hoe we hiermee bijdragen aan het geven van kwalitatief goed onderwijs en wat we concreet doen.

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.