Mijn eerste volledige jaar als directeur van de Regenboog zit er bijna op! Het was een jaar waarin we elkaar als nieuwe directie moesten leren kennen en ook het team moest ons in deze nieuwe setting leren kennen en ervaren.

Het was een jaar van keuzes maken: Zo hebben we opnieuw de andere schooltijden onder de loep genomen en een nieuw instemmingsverzoek bij de MR gedaan, ervoor gekozen om voorlopig niet met tabletonderwijs verder te gaan, de keuze gemaakt om te starten met schoolbreed Engels (vanaf september), gekozen voor een onderwijsvorm van thematisch leren in combinatie met Kunst en Cultuur (hier heeft u al over kunnen lezen in mijn eerdere blogs, komt komend jaar veel meer in beeld), en hebben we besloten om terug te gaan naar vijf kleutergroepen.

Ook in het team zijn er keuzes gemaakt: vijf leerkrachten hebben om verschillende redenen besloten om de Regenboog (in de loop van het jaar) te verlaten. Het was een jaar van bewustzijn van onze werkdruk, hier hebben we teambreed met regelmaat over gesproken.

zon1Halverwege april hadden we de derde bijeenkomst met de klankbordouders. Dit schooljaar zijn we hiermee gestart en we hebben deze avond stilgestaan bij het onderwerp communicatie. Momenteel is er een proef bezig met een app. In drie groepen en de betreffende leerkrachten voeren we deze proef uit. Een aantal ouders test deze app en we hebben de eerste, overwegend positieve, ervaringen uitgewisseld. Voor de zomer hoort u meer over het vervolg hiervan.

goudDe heer Leeghwater, timmerman en bouwkundige, heeft tussen 1607 en 1612 de polder van de Beemster drooggelegd. Althans, dit gebeurde onder zijn leiding. De kinderen in de groepen 5 hebben hierover de afgelopen weken geleerd. Hoe werkt een polder? Wat doet een molen? Wat betekent drooglegging? Wie was J.A. Leeghwater? Waar ligt de Beemster?

Geschiedenis, Aardrijkskunde, Woordbegrip, Biologie, Handvaardigheid. Alles zat hierin (zie foto's onderaan dit bericht). Na schooltijd zag ik, vaker dan eens, kinderen bij de gemaakte molens staan, trots aan een ouder of broer/zus uitleggend hoe de polder werkt en hoe alles heet. Of, op weg naar buiten, even aan de molen draaien. Bevlogenheid en leren. Een mooie en goede combinatie. Vooruitgang; op het gebied van drooglegging, techniek, de zorg of het onderwijs. Het begint bij veranderen, lef hebben om de stap tot verandering te nemen.

hartDoor bevlogenheid een grotere betrokkenheid bij het leren. Bevlogenheid is een van onze vijf kernwaarden. De kernwaarden vormen de basis van waaruit wij ons onderwijs vormgeven. Vertrouwen, Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Kwaliteit zijn onze andere kernwaarden.

Graag vertel ik iets over de bevlogenheid en hierdoor grotere betrokkenheid bij de leerlingen! Aan de hand van voorbeelden van de afgelopen weken neem ik u mee in hetgeen ik zie en ervaar.

oke2Als school trachten we de kwaliteit hoog te houden en waar nodig te verbeteren. Een van de manieren om dit te doen, is het uitzetten van vragenlijsten en vragen we ouders, verzorgers, leerkrachten en leerlingen om input en feedback. Dat deden we bijvoorbeeld laatst bij de ouders van de schoolverlaters.

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.