22.jpg

hartDoor bevlogenheid een grotere betrokkenheid bij het leren. Bevlogenheid is een van onze vijf kernwaarden. De kernwaarden vormen de basis van waaruit wij ons onderwijs vormgeven. Vertrouwen, Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Kwaliteit zijn onze andere kernwaarden.

Graag vertel ik iets over de bevlogenheid en hierdoor grotere betrokkenheid bij de leerlingen! Aan de hand van voorbeelden van de afgelopen weken neem ik u mee in hetgeen ik zie en ervaar.

oke2Als school trachten we de kwaliteit hoog te houden en waar nodig te verbeteren. Een van de manieren om dit te doen, is het uitzetten van vragenlijsten en vragen we ouders, verzorgers, leerkrachten en leerlingen om input en feedback. Dat deden we bijvoorbeeld laatst bij de ouders van de schoolverlaters.

onderwijsOok onze leerkrachten doen zelf met regelmaat aan scholing. Dit doen we op verschillende manieren. Graag vertel ik het een en ander over de wijze waarop wij onze kennis vergaren.

kids play

Vorig jaar leidde ik een Amerikaanse moeder en Nederlandse vader rond in de school. Ze waren op zoek naar een basisschool voor hun kinderen omdat ze misschien in Nederland zouden gaan wonen. De moeder wist niet wat ze zag toen ze een paar van onze groepen in de regen buiten zag spelen en haar verbazing werd nog groter toen ze de kinderen na het buitenspelen blij en opgetogen binnen zag komen. Zo gaat dat in Nederland, zei de vader, in Nederland is er geen slecht weer, er is alleen maar slechte kleding.

ehboDe laatste week van november was het volop in het nieuws; het is moeilijk om een invaller te vinden als je juf/meester ziek is.

De nieuwe WWZ (wet werk en zekerheid) wordt hierbij in alle berichten genoemd. Hoe ervaren wij deze problematiek op De Regenboog?

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.