Van dromen naar doen: Regenboog 2.0

back to school

Na een heerlijke, zonnige vakantie zijn we deze week van start gegaan met de Regenboog 2.0, althans zo voelt het voor ons team.

Het proces van het dromen over hoe de Regenboog er toekomstbestendig en idealiter uit zou kunnen zien startte een jaar of 4 geleden. De teamleden droomden en beschreven: - dat kinderen meer eigenaarschap krijgen. - dat er meer ruimte komt om te leren op een manier die beter bij je past. Welke leerstijl heb je? - over geïntegreerd zaakvakken onderwijs. We willen kinderen de verbinding leren tussen vakgebieden en de samenhang tussen gebeurtenissen. - over een nog grotere betrokkenheid van de leerlingen bij het leren. - het betrekken van de 21century skills bij ons onderwijs. - over meer verbondenheid tussen de groepen binnen de units.

 

Al deze dromen hebben we omgezet in concrete plannen en hier hebben we aan gewerkt en hier werken we nog steeds aan. Er zijn werkgroepen en leergemeenschappen gekomen, er is kennis vergaard, we hebben bij andere scholen ‘afgekeken’ en uiteindelijk afgelopen schooljaar verschillende keuzes gemaakt en knopen doorgehakt. Dit zijn voor dit schooljaar de belangrijkste keuzes: - Andere schooltijden - Werken met de methodiek IPC (International Primary Curriculum) - Schoolbreed aan de slag met Engels Ik ben er ontzettend trots op dat we als team het lef hebben om onze eigen droom, onze eigen visie op onderwijs neer te zetten en niet te blijven doen wat we altijd deden. Want lef kost energie, lef vraagt tijd, en lef vraagt om je kwetsbaar op te gaan stellen. De Regenboog collega’s tonen dit lef en tonen een bevlogenheid waar ik nog trotser op ben! Bij het maken van al deze keuzes is de kwaliteit van ons onderwijs steeds een belangrijke pijler geweest! We willen goed onderwijs geven, we willen uit de kinderen halen wat erin zit! Dat is onze kerntaak! Als we een keus maken, wat betekent dit dan voor de kwaliteit van ons onderwijs? Bij al deze stappen is de MR (Medezeggenschapsraad) een belangrijke gesprekspartner.

En nu zijn we dan gestart... 🙂

 

Na 23 jaar jaar lesgegeven te hebben met een lange pauze tussen de middag, lunchen we nu voor het eerst allemaal op school. Na 23 jaar de schoolbel te horen om 15.15 uur, horen we deze nu om 14.00 uur. Het vraagt tijd van eenieder om hieraan te wennen. Voor de kinderen om hier een ritme in te vinden, maar ook voor u als ouder en ook voor de leerkrachten. Behalve de nieuwe schooltijden starten we dit jaar met IPC. Op de meeste studiedagen die we gepland hebben, leren de teamleden van trainers van IPC Nederland iedere keer meer theorie over deze methodiek die ze direct toe passen. Op de informatieavond van dinsdag 11 september vertellen we u graag meer over deze manier van leren. En dan zijn we ook nog gestart met Engels in alle groepen met een nieuwe methode. Ook in dit traject worden we door een extern deskundige begeleid. We vinden het fijn om te merken dat Engels door de leerlingen en door u zo enthousiast ontvangen wordt.

 

De eerste schoolweken staan daarnaast in het teken van ‘de gouden weken’. Hier is de Regenboog echt een voorloper in geweest en dit aspect houden we er graag in! Met de groep werken we aan het groepsklimaat, bespreken we de regels en hoe we ons hieraan gaan houden en leren we elkaar weer een beetje beter kennen. Onze drie schoolafspraken ‘zorg voor elkaar’, ‘zorg voor de omgeving’ en ‘zorg voor materiaal’ helpen ons hierbij. Op de informatieavonden die begin september plaatsvinden vertellen we u graag meer over alle nieuwe ontwikkelingen en hoe leerlingen hiermee gaan werken en leren! Andere veranderingen/ontwikkelingen voor dit jaar zijn o.a. : - vernieuwen van het kleuterplein - een peutergroep van Kind en Co opstarten in lokaal eend, op deze manier werken we verder aan onze samenwerking en kunnen we nog meer met elkaar oppakken. Voor u als ouder zal er steeds meer een doorgaande lijn gecreëerd gaan worden. - een nieuwe website. De nieuwe website is meer gericht op nieuwe ouders en de app van Social Schools zal zich meer richten op huidige ouders.

 

Kortom, dromen zijn niet altijd bedrog! Het wordt een jaar waarin we met elkaar de Regenboog 2.0 gaan neerzetten!

En later kunnen we zeggen dat wij maar ook u hierbij was! Samen op weg naar goud! Wij hebben er zin in!

Hellen

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.