Meten is weten

liniaalHoe gaat het met mijn kind? Hoe tevreden bent u als ouder over onze geleverde onderwijskwaliteit? Hoe kijkt u terug op de Regenboog als uw kind van school is? Hoe presteren wij als school t.o.v. andere scholen?

De leerkracht "meet" gegevens van uw kind in de klas; d.m.v. observaties en registraties, presentaties, gesprekken, oefenen van vaardigheden, toetsen en Cito. Al deze gegevens komen samen in een rapport, dat u binnenkort ontvangt en waar u, al dan niet samen met uw kind, over in gesprek gaat. Hoe presteert mijn kind t.o.v. het vorige registratie-moment? Hoe presteert mijn kind t.o.v. de gemiddelde score die op die leeftijd verwacht mag worden? Waar zijn we trots op? Waar zitten eventuele zorgen? Welke realistische doelen stellen we voor de komende periode?
We moeten er wel voor waken dat we het kind alleen zien 'door de bril van het rapport'. Uw kind is veel meer dan een rapport! Met zijn/haar grapjes, humor, sportiviteit, nukken, talenten en gevoelens. Graag kijken we naar uw kind om wie het is, en daarna bespreken we wat uw kind al goed kan en nog niet kan. En op welke wijze we hier, wanneer nodig, samen mee aan de slag gaan. Samen op weg naar goud.

Als school zijn wij samen met 299 andere basisscholen uit Nederland geselecteerd om mee te doen met een grootschalig, wereldwijd onderzoek over de staat van het onderwijs.  Dertig leerkrachten en een directielid zijn gevraagd om een uitgebreide enquête in te vullen over allerlei facetten van het onderwijs; professionele ontwikkeling,  werkdruk, lerarenopleiding, vaardigheden, administratieve taken etc. Op de site  www.talis18.nl  kunt u hier bij interesse alles over lezen. Het basisonderwijs in Nederland doet dit jaar voor eerst mee met dit onderzoek, Talis bestaat sinds 2013. Op deze manier krijgen we steeds meer inzicht hoe ons onderwijs 'het doet' t.o.v. heel veel andere landen in de wereld.  

Van uw kind naar wereldwijd onderwijs is een grote stap

Daartussen zit ook van alles wat gemeten kan worden. Iedere maand vul ik voor DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs namens het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap) wel een vragenlijst in. Hoe denk ik als schoolleider over... werkdruk, vroeg vreemde talen onderwijs, tekort aan leraren, ict in de klas etc etc. Al die input die alle schoolleiders  geven moet gaan leiden tot meer zicht op het onderwijs en welke ontwikkelingen nodig en wenselijk zijn.

Als schoolleider ben ik ook geïnteresseerd hoe u aankijkt tegen een aantal facetten van ons onderwijs. Hoe tevreden bent u over de Regenboog? De ouders van de schoolverlaters hebben deze week een korte vragenlijst ontvangen over hoe zij terugkijken op de basisschooltijd.


In maart zullen we u een tevredenheidsvragenlijst toesturen. We hopen dat u de tijd wilt nemen om aan te geven wat goed gaat en wat wellicht nog beter kan. Op deze manier blijven we werken aan onze kwaliteit.

Al hopen we natuurlijk wel dat we meer zijn dan een lijstje met vragen waar aan gewerkt moet worden 😉.

Voor deze maand geen groet, maar een Alaaf,

Hellen

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.