Meekijken, Meeleren, en... Meedoen!

regenboog ipadEn ineens krijg je als ouder een kijkje in de klas van je kind(eren). Via onze app Social Schools worden berichtjes en foto's geplaatst van leermomenten. We hebben afgesproken dat er minimaal 1x in de week een bericht geplaatst wordt. Dit kan een informatief bericht zijn, maar ook het delen van een mooi of leuk moment dat zich voordeed in de groep, of het uitnodigen voor een evenement/excursie. Alle leerkrachten, en ook de klassenouders, zijn erg enthousiast begonnen. De eerste week zijn er maar liefst in totaal 63 berichten geplaatst.

Met de ouders van de klankbordgroep zullen we op 15 november de eerste indruk van de app bespreken, en met de MR (medezeggenschapsraad) volgen we het proces van deze start en de voortgang. In het voorjaar evalueren we met alle ouders en teamleden.

Ik heb de luxe dat ik met alle groepen mee mag lezen. Wat wordt er veel gedaan, veel geleerd! Wat zijn er mooie crea momenten, bezoeken in de klas van relevante instanties/bedrijven. Wat wordt er serieus en actief gebouwd, geschreven, gerekend, gelezen! Als ouder kun je deze kijkjes in de klas bijvoorbeeld ook gebruiken om meer gerichte vragen te stellen aan je kind over wat er geleerd is.

Samen op weg naar goud!

Misschien denk je erover om zelf een meer actieve rol op je te nemen binnen de school. Naast de al actieve ouders kunnen wij altijd meer actievelingen gebruiken. Mooie bijkomstigheid is dat dit de ouderbetrokkenheid verder vergroot. En een grotere ouderbetrokkenheid komt de kwaliteit van het onderwijs altijd ten goede. Onder het kopje ouders/rollen van ouders op deze site zie je wat er allemaal gedaan wordt op onze school.

Dit 'samen' kunnen wij niet alleen! Wil je iets betekenen voor school, maar weet je niet precies hoe of waarmee? Je kan altijd bij de leerkracht of bij Lisette, Helga of mezelf. Ongetwijfeld is er onder jullie talent, kennis of kunde die wij (nog) niet benutten. En die de school en dus de leerlingen 'rijker' kan maken.

Samen op weg naar goud! We doen al een aantal dingen samen, dus laten we met elkaar ook de volgende stap gaan maken! Voel je zeer welkom deze stap te zetten!

Hellen

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.