Als je blijft doen wat je deed, houd je wat je had

goudDe heer Leeghwater, timmerman en bouwkundige, heeft tussen 1607 en 1612 de polder van de Beemster drooggelegd. Althans, dit gebeurde onder zijn leiding. De kinderen in de groepen 5 hebben hierover de afgelopen weken geleerd. Hoe werkt een polder? Wat doet een molen? Wat betekent drooglegging? Wie was J.A. Leeghwater? Waar ligt de Beemster?

Geschiedenis, Aardrijkskunde, Woordbegrip, Biologie, Handvaardigheid. Alles zat hierin (zie foto's onderaan dit bericht). Na schooltijd zag ik, vaker dan eens, kinderen bij de gemaakte molens staan, trots aan een ouder of broer/zus uitleggend hoe de polder werkt en hoe alles heet. Of, op weg naar buiten, even aan de molen draaien. Bevlogenheid en leren. Een mooie en goede combinatie. Vooruitgang; op het gebied van drooglegging, techniek, de zorg of het onderwijs. Het begint bij veranderen, lef hebben om de stap tot verandering te nemen.

Proces van anderhalf jaar

Bovenstaande is één van de voorbeelden van de wijze waarop er (geëxperimenteerd) lesgegeven wordt in onze school. En met ons team zijn we ervan overtuigd dat dit een manier van lesgeven is die aansluit bij de onderwijsleerbehoefte van onze leerlingen. Dit is de richting waarin wij in de toekomst ons onderwijs op de Regenboog willen vormgeven. Met bevlogenheid, geïntegreerd onderwijs geven, met eigenaarschap bij kind en leerkracht.

Vanaf februari 2016 zijn we als team hierover in gesprek gegaan en zijn we, in kleine settings, gaan experimenteren. De wijze van aanbod van lesstof, het stellen van doelen door leerlingen zelf en in de klasseninrichting. Ook op welke wijze er instructie werd gegeven; aan wie en waar (gebruik van de unitruimte). De opgedane kennis van leerkrachten, die de Top opleiding volgen, is ook van invloed op nieuwe inzichten op het onderwijs en veranderingen binnen de school. Kleine, beheersbare, veranderingen waarvan de opbrengsten met elkaar zijn gedeeld. Voorwaarde bij dit alles was, dat dit de kwaliteit van ons onderwijs ten goede moest komen. Dit schooljaar heeft de directie (weer op volle sterkte) dit proces gemonitord en gestimuleerd.

Hoe moet ons onderwijs er in 2020 uitzien? Wat willen we? Wat hebben kinderen nodig? Hoe verandert de maatschappij? Welke behoefte is er bij kinderen en ouders uit onze leefomgeving? Wat willen we als bagage aan onze kinderen meegeven? Wat is de wenselijke rol van de ouder/verzorger? Hoe betrekken we kinderen en ouders meer bij het onderwijs? Hoe halen we het beste uit ieder kind? Hoe verwerft ieder kind 'haar eigen goud'? Maar ook: hoe maken we nog beter gebruik van onze mooie en unieke units? En daarbij, hoe maken we nog beter gebruik van alle aanwezige talenten van de leerkrachten? Op de laatste twee studiedagen hebben we met elkaar onze hernieuwde visie verder uitgedacht, uitgewerkt en vertaald naar de te nemen stappen.

Maken van keuzes

Met het uitspreken van hetgeen we willen gaan doen komt ook het maken van keuzes. Dat is een zorgvuldig proces geweest. Dat betekent ook zaken niet meer doen; loslaten. Als team hebben we uitgesproken dat we:

- ons gaan richten op geïntegreerd onderwijs ; we noemen dit thematisch leren

- de kwaliteit van de kernvakken (rekenen, taal, begrijpend lezen) hoog willen houden

- het geven van instructie en stellen van doelen bij alles uitgangspunt laten zijn

- eigenaarschap stimuleren

- het pedagogisch klimaat (PAD) als grondlegger zien in hoe we met elkaar omgaan

- schoolbreed Engels gaan geven

- ons curriculum voor de meerbegaafde leerlingen verstevigen

- een brede samenwerking aangaan met de naschoolse opvang (KMN Kind en Co)

- dit het beste kunnen doen in een vijfgelijke dagen rooster

Overleg met de MR

Bij alles hebben we de MR, ons medezeggenschap orgaan, meegenomen. In eerdere blogs van mij heeft u met regelmaat over de kwaliteit van ons onderwijs kunnen lezen. In maart en in april zijn er twee MR vergaderingen geweest waarin bovenstaande ruimschoots besproken is. Graag willen we u als ouder/verzorger middels een presentatie meenemen in de toekomst van de Regenboog 2020. Na de zomer, in de week van de informatie avonden, zullen daarom momenten georganiseerd worden, om aan u mondeling ons verhaal te doen. Een ambitieus verhaal waar we in geloven en als team voor willen gaan.

Samen op weg naar goud

Kinderen komen bij ons in groep 1 en na acht leerjaren, aan het einde van De Regenboog, hebben zij hun pot met 'goud' gevuld. Met kennis, kunde, kwaliteiten en dromen. En klaar om hun weg te vervolgen. Samen met u als ouder/verzorger, willen we deze weg graag bewandelen. Om te doen waar we als school voor staan en wat ons bestaansrecht geeft: Goed onderwijs geven! Als je blijft doen wat je deed, houd je wat je had.... Veranderen in de manier waarop je je onderwijs vormgeeft, zowel wat betreft inhoud als de manier hoe we dit willen gaan vormgeven, vraagt lef. Veranderen roept ook vaak weerstand en wrijving op. We hopen en verwachten dat we onze presentatie in september duidelijk kunnen overbrengen zodat u net zo enthousiast wordt als de MR en ons team! Zodat we de eventuele wrijving om kunnen zetten in glans!

Op naar een mooie toekomst voor uw kind, onze leerling!

Namens ons gehele team, Hellen Schouenberg

 

IMG 20170507 WA0003

 

 IMG 20170507 WA0004

 

IMG 20170507 WA0002

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.