Peutergroep Snoetjes

kleurenPeutergroep Snoetjes is gehuisvest binnen de Regenboog, naast de Buitenschoolse opvang Koters.

 

Wat biedt peutergroep Snoetjes?

Bij peutergroep Snoetjes is veel aandacht voor de ontwikkeling van uw kind. De pedagogisch medewerkers werken met de methode Puk & Ko. Er worden activiteiten aangeboden die diverse ontwikkelgebieden van de kinderen aanspreken. Taal, beginnend rekenen, muziek, bewegen, alles komt aan bod. Ook besteden de pedagogisch medewerkers aandacht aan de sociale ontwikkeling. Zo worden de peuters voorbereid op de basisschool.  De aangeboden activiteiten variëren van dans en muziek, boekjes lezen samen met de pedagogisch medewerker, taalstimuleringsactiviteiten, bouwen, sport en spel, tot creatief bezig zijn met uitdagende knutselopdrachten. Deze activiteiten worden aangeboden voor de hele groep, maar er is ook tijd om de individuele ontwikkeling van een kind extra aandacht te geven en in een klein groepje samen te werken.

Bij peutergroep Snoetjes kunnen kinderen met een VVE-indicatie terecht.

 

Meer informatie? Check de website van KMN Kind en Co.

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.