Ouderpeiling andere schooltijden

kleuren1Vandaag krijgen alle oudste leerlingen een envelop mee naar huis. De MedezeggenschapsRaad vraagt u uw mening te geven inzake vervroegd overstappen naar een vijf gelijke dagen rooster. Leest u alstublieft de brief goed en lever uw stembriefje in. Dit kan tot en met woensdag 15 november. Namens de MR, heel erg bedankt!

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.