MR-verslag van 26 januari 2017

notitie1In dit MR-verslag leest u de meest relevante punten, die besproken zijn tijdens de MR vergadering van 26 januari 2017. Dit verslag en eerdere verslagen zijn hier terug te vinden op de website van De Regenboog.

Algemeen

Pilot

De MR had de directie gevraagd of deelname aan de, vanuit het ministerie geïnitieerde, pilot inzake een lagere regeldruk interessant was. De directie heeft besloten om niet deel te nemen aan de pilot ‘Minder regels’. Het project sluit niet goed aan bij de huidige aandachtspunten binnen de school en zou een relatief grote tijdsinvestering vragen.

Snappet

De beslissing rond Snappet is nog niet genomen. Bij het besluit worden de uitkomsten afgewacht van de CITO’s. Er volgt nog bovenschools overleg met het bestuur, met de ICT en met de andere huidige gebruikers.

Er wordt gezocht naar een toekomstbestendige, financieel passende, functionele vorm van digitale ondersteuning van het onderwijs. Ook andere mogelijkheden dan alleen Snappet zullen worden gewogen.

Borging projecten

Op vraag vanuit de MR naar hoe uitgevoerde en nu afgesloten projecten worden geborgd, wordt verteld dat de projecten hebben geleid tot aangepaste werkafspraken, deze worden toegepast en in het team wordt op vaste momenten geëvalueerd hoe het loopt. Dan worden afspraken zo nodig aangepast.

TOP leerkracht

Momenteel zijn er acht docenten die de Kalisto opleiding TOP leerkracht volgen of hebben gevolgd. Zij zelf en ook hun collega’s merken dat dit een positieve invloed heeft op het dagelijks werk. De MR vraagt of het mogelijk is om meerdere leerkrachten deze opleiding te laten doorlopen. De directie geeft aan dat zij een wens zou zijn om minimaal een kwart van het team deze opleiding te laten volgen.

Schooladvies

Uit cijfers, verstrekt door het Kalsbeek college, blijkt dat de Regenboog in de jaren 2012-2014 boven gemiddeld vaak juist heeft geadviseerd ( 77 % tegen 69% gemiddeld). Het niveau van de schoolverlaters in jaar 3 werd vergeleken met het destijds afgegeven schooladvies. De school heeft op leerling niveau gekeken waar eventueel nog verbetering te behalen is.

Schooltijden

De directie wil onderzoeken of we kunnen versnellen met de andere schooltijden. Een aantal opties zijn besproken. Zowel de MR als de directie zal deze opties nader onderzoeken. In maart staat het opnieuw op de agenda.

Samenwerking Kind en Co

De directie onderzoekt samen met de directie van KMN Kind en CO mogelijke verder vormgeving van het brede school concept.

MR

Bezetting

Door het vertrek van Miranda van der Meer, leerkracht 3C, is er een vacature ontstaan. Er wordt gezocht naar vervanging door de personeelsgeleding.

Contact GMR

De huidige vertegenwoordigers vanuit docent- en oudergeleding in de GMR worden uitgenodigd verslag te doen over de huidige stand van zaken rond de GMR.

Externe profilering

Er hebben 3 ouders interesse getoond die vanuit hun communicatiespecialiteit zowel strategisch als operationeel mee willen kijken met het PR plan. De MR is verheugd over deze reacties vanuit ouders en adviseert de directie met hen in gesprek te gaan over hun mogelijke bijdrage.

Het PR plan heeft concretere vormen gekregen. De MR steunt het bestuur in deze plannen

Er is een Enquête met een verzoek om feedback uitgezet onder de ouders van de 80 leerlingen die in 2016 zijn uitgestroomd om te kijken wat er verbeterd kan worden.

Formatie en Begroting

De ontstane formatie ruimte door het vertrek van de leerkrachten Miranda en Sophia zal tot het einde van het schooljaar met tijdelijke contracten worden ingevuld. De directie beraadt zich op het juiste moment en mate van de definitieve invulling. De overwegingen zijn besproken in en ondersteund door de MR.

Het personeel in vaste dienst, die door wijzigingen in de formatie binnen de regenboog, boventallig waren geworden, hebben momenteel allen een tijdelijke werkplek gevonden binnen Kalisto.

Er is nog geen definitieve begroting beschikbaar van het bestuurskantoor. In maart zal de MR gevraagd worden in te stemmen met de begroting en het formatievoorstel

Communicatie

Als u vragen / opmerkingen heeft, aarzel dan niet om de MR te contacteren. Het best kan dat via het volgende mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.