MR-verslag van 24 november 2016

notitieIn dit MR-verslag doen van de meeste relevante punten, die besproken zijn tijdens de MR vergadering. Dit verslag en eerdere verslagen zijn hier terug te vinden op de website van De Regenboog.

Algemeen

De eerste ronde driehoeksgesprekken zijn geweest en zullen door de leerkrachten geëvalueerd worden tijdens hun studiedag van 6 december. De tweede ronde is in februari. De MR heeft geadviseerd deze nieuwe opzet ook met leerlingen en ouders te evalueren.  

De recentelijk in het leven geroepen Klankbordgroep, bestaande uit 13 ouders, is 2 november bij elkaar geweest. Het was een waardevolle aanvulling op de reeds bestaande overleggen met ouders in bijvoorbeeld MR en OV. Er wordt met name feedback gegeven en gespard met ouders over lopende zaken, de communicatie daaromtrent en de speerpunten van De Regenboog.

Er komt een vacature voor een ouder in de GMR, de medezeggenschapsraad van de overkoepelende stichting Kalisto. Zodra de benodigde  informatie vanuit de GMR is aangeleverd, zal de vacature gepubliceerd worden.

Vanuit het ministerie is er een pilot ‘Minder regels’ uitgeschreven. Als dit past in lopende projecten betreffende werkdruk, is het volgens de MR een goed idee om aan te melden vanuit De Regenboog.

Externe profilering

De leerlingaantallen zijn jaren als vanzelf omhoog gegaan met een wachtlijst tot gevolg. De laatste jaren stabiliseert en daalt het aantal leerlingen zelfs licht. Informatie vanuit de andere scholen in Waterrijk-Snel & Polanen laat echter zien dat hoewel het leerlingaantal gedaald is, het relatief minder snel gedaald is dan op de andere scholen. Daarmee is het geen reden tot grote zorg, maar wel een reden om duidelijk te zijn over waar de school voor staat. De directie heeft een communicatie plan opgezet, waarin duidelijk staat wat er moet gebeuren om in het vizier te komen en blijven van nieuwe ouders en leerlingen. En duidelijkheid te geven aan anderen en onszelf wie we als school willen zijn en waar we voor staan.

De MR juicht dit initiatief toe en adviseert de directie te zoeken naar een ouder die vanuit zijn of haar communicatiespecialiteit zowel strategisch als operationeel mee kan kijken.

Begroting

De begroting voor 2017 ziet er goed uit. Er is uitgebreid gesproken over de (on)mogelijkheden in kosten en opbrengsten. Alle investeringen zijn meegenomen. Vanwege het teruglopend aantal peuters in de Waterrijk en Snel & Polanen is een opstartklas niet nodig en zal het schooljaar 2016/2017 met een kleutergroep minder gestart worden. Na goedkeuring door het bestuur zal de MR gevraagd worden in te stemmen met de begroting.

Communicatie

Als u vragen / opmerkingen heeft, aarzel dan niet om de MR te contacteren. Het best kan dat via het volgende mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.