MR-verslag van 6 oktober 2016

notitieIn dit artikel doen we verslag van de meeste relevante punten, die besproken zijn tijdens de MR-vergadering van 6 oktober jl. Dit verslag en eerdere verslagen zijn terug te vinden op de website van De Regenboog.

Algemene zaken

Hellen heeft in deze vergadering over een aantal onderwerpen een update gegeven;

Het vacaturebeleid van Kalisto heeft nadelige gevolgen voor De Regenboog, zowel op het financiële vlak als in de personele bezetting. Er wordt vanuit de MR nadruk gelegd om de consequenties met Kalisto te bespreken.

De plannen van de gemeente Woerden over de stedelijke uitbreiding aan de Steinhagenseweg hebben negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid van De Regenboog. De directie heeft een brief verstuurd met daarin verbeterpunten voor de bereikbaarheid. Met de uitbreiding kunnen diverse knelpunten gelijktijdig worden aangepakt en opgelost.

De terugloop in aanmeldingen van nieuwe leerlingen, heeft gevolgen voor de nieuwe indeling van de groepen 1-2 in het nieuwe schooljaar. Door de late aanmeldingen van leerlingen is er op dit moment geen prognose op te stellen.

Het schoolplein is de afgelopen twee jaar verzakt. De boomwortels hebben de stoeptegels omhoog gedrukt en hier en daar zijn er veel onderlinge hoogteverschillen ontstaan. In het komende voorjaar zal het schoolplein wederom worden opgehoogd en wordt de bestrating weer vlak aangebracht.

Veel ouders ondervinden hinder van de drukte bij de ingang om de groepen 1-2. De directie heeft in de verleden diverse mogelijkheden onderzocht voor de drukke in- en uitloop bij de ingang. Er zal in de komende tijd extra aandacht worden besteed naar een oplossing voor een betere doorstroming. Mocht u oplossing voorhanden hebben, stuur dan een bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Evaluatie verbeterpunten vanuit oudere brugklassers

In het voorgaande jaar zijn de basisschoolverlaters benaderd in de brugklas voor een korte evaluatie over de verbeterpunten van De Regenboog. Hieruit kwam bruikbare informatie voor de directie voorhanden. Dit jaar zal er wederom een evaluatie worden uitgestuurd waarbij vergelijkbare vragen zullen worden gesteld over verbeterpunten voor de aansluiting van het basisonderwijs op het voortgezet onderwijs.

Betrekken ouders voor evaluatie

Voor een aantal speerpunten zoals Engels en de driehoeksgesprekken, worden ouders betrokken door middel van een klankbordgroep voor hun mening en evaluatie. Nader bericht volgt vanuit de directie.

Communicatie

Als u vragen / opmerkingen heeft, aarzel dan niet om de MR te contacteren. Het best kan dat via het volgende mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.