Verslag van de MR-vergadering van 16 juni 2016

muisIn dit artikel leest u het laatste verslag van de meeste relevante punten, die besproken zijn tijdens de MR-vergadering.

Structuur organisatie staat, maar nog grote uitdagingen

Met de benoeming van Helga van Noordenburg en Lisette Otten als adjunct directie, is de organisatiestructuur van De Regenboog na een lange periode stabiel en op orde. De nieuwe directie onder leiding van Hellen Schouenberg heeft een aantal grote uitdagingen. Deze uitdagingen zijn elke MR vergadering voorbij gekomen. Door de onrustige periode in de organisatiestructuur, zijn lang niet alle punten adequaat genoeg opgevolgd. De MR adviseert de directie drie absolute top prioriteiten aan te houden:

* Optimalisatie onderwijskwaliteit

* Externe profilering

* Reductie ziekteverzuim

De Regenboog heeft net als veel andere scholen te maken met een teruglopende aanwas (voor 2016-2017 zal er waarschijnlijk geen instroomgroep komen). State-of-the-art onderwijs gegeven door zeer gemotiveerde leerkrachten is het doel. Dit mag en moet ook breed gecommuniceerd worden, zodat de aanwas verzekerd is. De directie beaamt dit en geeft aan er veel zin en vertrouwen in te hebben.

MR-bezetting gereed!

Er vonden veel wijzigingen plaats in de bezetting van de MR. Zo treden Anita den Boer, Helga van Noordenburg (naar directie) en Liselotte Trijssenaar (naar GMR) af vanuit het personeelsgedeelte van de MR. René Rademaker en Ingrid Schwier zullen de MR komen versterken. Van de ouders treden Mareen Bogerd en Farida Breukelman af. Mareen is herkozen voor een termijn van 3 jaar. Farida wordt vervangen door Judith Westen. De MR heeft stilgestaan bij het afscheid van de MR leden en hen uitvoerig bedankt voor alle inspanningen. We heten de nieuwe leden van harte welkom. De bezetting vanaf het schooljaar 2016-2017 is nu als volgt:

Analyse CITO eindtoets 2016

De gemiddelde score op de eindtoets CITO is 535,6. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde (+ 1,1), maar lager dan het gemiddelde van de scholen die onderdeel uitmaken van dezelfde stichting (- 0,9). De

MR concludeert dat dit getal een beperkte waarde heeft. Zo weten we niets over het potentieel van de leerlingen die de eindtoets hebben gemaakt. Wellicht was 535,6 een geweldige score gezien het potentieel, maar het zou ook kunnen dat de score onder het potentieel van de leerlingen zit. De MR adviseert de directie om appels met appels te vergelijken. De directie pakt dit op.

Parnassys rapporten

De directie geeft aan dat op termijn alle rapporten via het systeem Parnasyss gaan lopen. Komend schooljaar vindt een pilot plaats binnen de Regenboog, zodat eerst goed getest gaat worden of dit goed werkt.

Schoolgids

De schoolgids wordt, na enkele suggesties door de MR, goedgekeurd. Gezien het tijdsbeslag is het nu niet mogelijk, maar de MR adviseert de directie om de schoolgids komend jaar te herzien. De directie geeft aan dit op te pakken.

Vergaderdata 2016-2017

De vergaderdata voor het komende schooljaar zijn vastgesteld: 8/9, 6/10, 24/11, 26/1, 30/3, 18/5, 8/6.

Communicatie

Als u vragen / opmerkingen heeft, aarzel dan niet om de MR te contacteren. Het best kan dat via het volgende mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.