MR-verslag van 8 september 2016

potloodDe eerste vergadering van de MR van het schooljaar 2016/2017 is al een feit. In deze vergadering mochten we een drietal nieuwe leden verwelkomen: Ingrid Schwier en René Rademaker namens de leerkrachten en Judith Westen in de oudergeleding. Peter Kasius was aanwezig om te rapporteren vanuit de Gemeenschappelijk MR (GMR). Naast Peter namens de oudergeleding zit Liselotte Trijssenaar als vertegenwoordiger voor het personeel in de GMR.

De vorig jaar door de aangegeven belangrijkste prioriteiten kwamen deze vergadering weer volop aan bod: (1) kwaliteit van onderwijs, (2) ziekteverzuim substantieel terugdringen en (3) externe profilering om continuïteit van De Regenboog in haar huidige vorm te waarborgen.

 

Update Hellen

We kregen een update van Hellen over verbeterde kwaliteitsbewaking, taakverdeling directie, personeel, financiën, leerlingaantallen en de totstandkoming van een klankbordgroep. Voor de klankbordgroep hebben zich 13 enthousiaste ouders gemeld. Het doel is om de door de school gestelde doelen te peilen bij de ouders en te bespreken wat er veranderd en verbeterd kan worden aan de communicatie.

Leerlingaantallen

De door Hellen verstrekte informatie over het teruglopend leerlingaantal en de aanmeldingen voor het komende jaar is een punt van zorg. Het is belangrijk voor de Regenboog om ongeveer 90 nieuwe leerlingen per schooljaar te mogen verwelkomen. Net zoals de andere scholen in de wijk heeft de Regenboog last van teruglopende aantallen en het is dus van essentieel belang dat de Regenboog minimaal haar marktaandeel behoudt. De juiste profilering is daarvoor essentieel. De directie zal dit oppakken en het zal in de komende vergaderingen vaker op de agenda komen.

Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement is verplicht voor de Regenboog. De directie heeft een instemmingsverzoek ingediend voor zo’n reglement. Met een paar kleine aanpassingen heeft de MR de instemming verleend.

Jaarverslag

Ook dit jaar heeft de MR weer een jaarverslag gemaakt. Dit werd goedgekeurd in de vergadering en is op de website van de Regenboog onder het kopje medezeggenschapsraad te vinden.

Communicatie

Als u vragen / opmerkingen heeft, aarzel dan niet om de MR te contacteren. Het best kan dat via het volgende mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.